Caldera Forms: Jak umožnit správu uživatelům, kteří nejsou správci

Caldera Forms umožňuje upravovat formuláře pouze administrátorům. Zatím asi neexistuje nastavení nebo plugin který by umožnil tento stav změnit. Existuje však filtr, který to dokáže.

Jmenuje se caldera_forms_manage_cap a vrací název oprávnění, které musí uživatel mít, aby mohl spravovat formuláře. V následujícím kódu správu umožníte všem šéfredaktorům:

add_filter( 'caldera_forms_manage_cap', 'change_caldera_capability', 10, 2);

function change_caldera_capability($context, $form) {
 return 'edit_others_pages';
}

Napsat komentář