Obchodní podmínky

Provozovatel služby

Webové stránky Co umí WordPress na adrese https://coumiwp.cz provozuje Vlastimil Ott, fyzická osoba podnikající zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Opavy. IČ: 01123793, záznam v ARES

Poskytovatel služby

Poskytovatelem služby je provozovatel služby nebo smluvní pracovník provozovatele.

Zákazník

Zákazníkem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která uzavře smlouvu s provozovatelem.

Uzavření smlouvy

Smlouva je uzavřena na základě předchozí objednávky okamžikem, kdy zákazník předá poskytovateli fakturační údaje.

Práva a povinnosti poskytovatele

Poskytovatel se zavazuje dodat zákazníkovi objednanou službu. Pokud se v průběhu plnění prokáže, že není možné službu dodat v požadované kvalitě, poskytovatel nebo zákazník smí odstoupit od smlouvy. Poskytovateli náleží část odměny za prokazatelně dodanou část služby.

Poskytovatel se zavazuje zachovat obchodní tajemství zákazníka, přistupovat ke svěřeným prostředkům zodpovědně a zabránit jejich zveřejnění, plýtvání, poškození, zničení nebo jinému snížení hodnoty.

Poskytovatel nenese zodpovědnost za služby třetích stran a jejich kvalitu či dostupnost.

Práva a povinnosti zákazníka

Zákazník se zavazuje informovat poskytovatele o všech okolnostech, které mohou napomoci efektivnějšímu dodání služby (např. vliv třetích stran).

Zákazník má právo na informace týkající se průběhu plnění služby, tzn. záznam provedených činností.

Ceny

Cena za každý produkt a službu je jasně definována a je konečná. Pokud se obě strany dohodnou, lze službu dodávat za hodinovou taxu 1500 Kč bez DPH, pokud není uvedeno jinak.

Poskytovatel není plátcem DPH.

Ochrana osobních údajů

Získané osobní údaje jsou použity pro aktivity provozovatele.  Nebudou předány žádné osobě, vyjma společnosti WP-admin.cz s.r.o., kde Provozovatel figuruje jako statutární orgán. Posíláme pouze vyžádané e-mailové zprávy. Osobní údaje jsou zpracovávány a ukládány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

Mimosoudní řešení sporů (ADR)

  1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs . Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
  2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
  3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Newsletter pro správce WordPressu

Jste na volné noze a staráte se o klientské weby na WordPressu? Nebo pracujete ve škole, neziskovce či firmě a dostali jste web na starost? Nikdo vás pořádně neproškolil, ale čekají od vás, že to všechno zvládnete „sami od sebe“? A vy se chcete stát skutečně úspěšným správcem WordPressu?

Pomůžeme vám, tady jste na správném místě.

Každou středu posíláme odborný newsletter pro správce WordPressu. Je o tom, jak web optimalizovat, řešit jeho problémy, provádět obtížné úkoly a udržovat ho v technické kondici. Vysvětlujeme složité pojmy nebo důležité novinky.