halda dreva

Jak nasdílet přístup do GTM

Google Tag Manažer je správce značek, který se umisťuje na webové stránky. Značkou může být měřicí kód Google Analytics, kód pro spuštění online chatu nebo jiný kód. Hlavním přínosem správce značek je to, že spouštění kódů se nastavuje v aplikaci GTM, nikoliv vkládáním jednotlivým kódů do stránek (ať už do kódu šablony nebo prostřednictvím pluginů).