Jak vypnout Gutenberg

Nový editor Gutenberg si jen těžko hledá své příznivce. Přitom jde o krok do 21. století, které už bezmála dosáhlo své čtvrtiny. Klasický editor má bezesporu své výhody, ale to chcete pořád všechno editovat pomocí shortcodů?

Gutenberg zavádí bloky a práce s ním se dost liší od původního editoru. V současné době jsou jeho typické znaky následující:

  • každý blok má definované vlastnosti a chování a není možné být příliš kreativní,
  • požaduje po uživateli akceptování nového způsobu editace článků,
  • mnohem hůře se obsah dostává jak do něj, tak z něj – nestačí jen stisknout Ctrl-a a Ctrl-c,
  • původní editor je jedním z bloků a svůj obsah tak můžete editovat ve zpětně kompatibilním režimu,
  • jde o dynamickou aplikaci, která pracuje v režimu klient-server a je založena na AJAX a REST API (tj. pracuje na pozadí),
  • Gutenberg má předpoklady stát se skvělou aplikací, která umožní současnou práci více uživatelů (jakože fakt současně jako v Dokumentech Google).

Pokud se rozhodnete Gutenberg vypnout, máte v podstatě dvě možnosti:

  • nainstalovat plugin Klasický editor, nebo
  • používat v Gutenbergu blok „Klasický editor“, který se chová v podstatě stejně jako editor TinyMCE.
Blok Gutenbergu Klasický editor
Blok Gutenbergu jménem Klasický editor umožňuje retrozážitek

Jak nainstalovat plugin Klasický editor

Plugin se instaluje standardním postupem a jmenuje se Classic editor nebo česky Klasický editor.

Jak vložit blok Klasický editor

klasický editor
Vložení bloku s editorem přes ikonu plus

Jsou v zásadě dva způsoby, jak se vkládají bloky v editoru Gutenberg. První je kliknutí na tlačítko „Plus“ a výběr odpovídajícího bloku. Tlačítko Plus se objevuje přímo v obsahu, nebo je také vlevo nahoře.

Druhý způsob je ten, že na začátku nového bloku stisknete lomítko a napíšete začátek názvu bloku, v tomto případě „kla“ jako „klasický editor“. Nabídne se vám název bloku a stačí stisknout Enter, aby se vložil do obsahu.

Vložení klasického editoru přes klávesnici
Vložení klasického editoru přes klávesnici

Výsledkem obou postupů je vložení původního editoru do obsahu. Tam už můžete psát, jak jste zvyklí.

Napsat komentář