Těchto 10 vylepšení chce mít každý shop na WooCommerce

Když se řekne „e-shop a WordPress“, mnoha lidem zřejmě automaticky naskočí „WooCommerce“, i když to není jediný plugin, který dokáže prodávat vaše zboží online. Jde prostě o oborový standard, který velmi zdatně plní požadavky jak provozovatelů e-shopů, tak zákazníků. Ale je nutné počítat s tím, že mnohé funkce se doplňují dalšími pluginy nebo dokonce programováním na míru.

Tento článek vybírá typické požadavky českých zákazníků, které WooCommerce bez úpravy nebo doplnění jiným pluginem řešit neumí. Celý koncept WordPressu je založený na modularitě, takže není nic špatného na tom, když si také WooCommerce doplníte o další funkce. Jen někdy bývá problém

 • najít ten nejlepší plugin v široké nabídce různých pluginů,
 • současně za něj neplatit příliš mnoho a
 • někdy najít vůbec nějaký (když máte speciální požadavky).

V následujícím článku vám tedy nastíním řešení některých situací, s nimiž jsme se setkali. Nejsou tam všechny, snažím se zobecňovat a vybírám ty, jejichž nasazení lze předpokládat na více webech.

1. Úprava registračního formuláře

Standardní registrační formulář zákazníka WooCommerce obsahuje fakturační, případně doručovací, adresu, jméno, název firmy, e-mail a telefon. Neobsahuje ale například

 • prokazatelný souhlas s obchodními podmínkami (technicky: pokud nezatrhnete přepínač s popiskem „Četl/a jsem obchodní podmínky a souhlasím s nimi“, tak se registrace neprovede),
 • souhlas se zasíláním newsletteru (technicky: opět přepínač),
 • IČ, DIČ nebo jiné doplňující pole,
 • cokoliv dalšího, co je potřeba ze zákazníka vytáhnout při registraci.

Jak to vyřešit

Nejlépe programováním na míru. Každý e-shop má trochu jiné požadavky, úprava na míru není obtížná.

2. Přidání kolonky IČ a DIČ do systému

Tyto vstupní řádky se přidají na více míst:

 • do registračního formuláře (předchozí tip),
 • do profilu uživatele,
 • do detailu objednávky při jejím vyřizování (tzn. údaje vidí správce e-shopu),
 • do transakčních e-mailů (tam se zobrazuje, kdo a co objednal),
 • případně do automaticky generované faktury, resp. daňového dokladu.

Jde hlavně o to, aby uživatel, resp. již zákazník, mohl vložit a nadále spravovat (měnit) svá identifikační čísla. Zatímco název, adresa (fakturační i dodací) a kontaktní údaje firmy jsou podporovány automaticky, protože z logiky věci platí po celém světě, IČ a DIČ už nejsou všude na světě, takže nejsou součástí WooCommerce. Je potřeba je doplnit.

Jak to vyřešit

Použitím pluginu Kybernaut IČO DIČ Karolíny Vyskočilové, případně programovou úpravu na míru. Díky pluginu lze také generovat daňový doklad, a to prostřednictvím pluginu WooCommerce PDF Invoices & Packing Slips a také jemu „sdělit“, že má doklad rozšířit o nestandardní pole IČ a DIČ.

3. Generování faktury nebo daňového dokladu v PDF

Velmi záleží na tom, jaký máte celkový plán na vedení účetní agendy a účetnictví. Možností je povícero, například:

 • nebudete generovat faktury ani doklady automaticky, ale necháte posílat e-maily o dokončených objednávkách svému účetnímu, které faktury vytvoří ručně v účetním programu a následně je bude ručně rozesílat (a zároveň platby zaúčtuje, o to jde především),
 • napojíte WooCommerce na iDoklad, Fakturoid nebo jiný fakturační či ekonomický systém a faktury necháte automaticky generovat z něj, čímž proběhne také zaúčtování,
 • účetnictví příliš neřešíte a potřebujete jen splnit zákonnou povinnost a vystavit doklad o přijaté platbě, necháte tedy automaticky generovat a zaslat doklad, zaúčtování bude ruční a přijde na řadu později.

Jak to vyřešit

První případ vyřešíme stručně – stačí přidat e-mailovou adresu účetního do nastavení: WooCommerce > Nastavení > E-maily > Nová objednávka > Příjemci, adresy se oddělují čárkami.

Nastavení mailu pro odesílání nových objednávek účetní/mu
Nastavení mailu pro odesílání nových objednávek účetní/mu

V případě druhém existuje několik pluginů pro napojení na existující účetní systémy, protože jde o české systémy, je dominantním dodavatelem pluginů firma Toret.cz, která nabízí několik pluginů k fakturaci a účetnictví.

Třetí případ vám pomůže vyřešit již zmíněný plugin WooCommerce PDF Invoices & Packing Slips, který má dostatek možností pro nastavení, můžete si na doklad nahrát logo své firmy, čeština funguje správně, stejně jako celý proces.

4. Individuální změna textu nákupního tlačítka

Běžně má nákupní tlačítko text Vložit do košíku, Přidat do košíku, případně – pokud jde o variantní produkt, kde si nejprve musíte ty variant naklikat – jsou to texty typu Více informací nebo Objednat. Není problém přidat ke každému produktu políčko, kde si zadáte originální text, tedy pro každý produkt odlišný. Samozřejmě vám zůstane možnost ponechat „svůj“ výchozí text.

Jak to vyřešit

Tato úprava se provádí programováním na míru, není to složité, protože jde jen o změnu textu. Pro zákazníky jsme v tomto případě přidávali také volbu zobrazit text u tlačítka, např. informaci o tom, jak získat adresu nejbližší prodejny nebo doplňkové informace o dodání produktu, který se vyrábí na míru dle objednávky.

Nové vlastnosti produktu
Pole přidaná na míru ke každému produktu

Vhodné filtry

Vybrat vhodný filtrovací plugin je alchymie. Každý e-shop má jiné požadavky a často také záleží na subjektivním přání majitele. Existuje několik bezplatných filtrovacích pluginů, které – obecně vzato – vyhovují běžným požadavkům, ale v případě neběžných požadavků kladou bariéru, obvykle finanční. Jinými slovy – klíčové funkce v bezplatné verzi nejsou. Klíčovou funkcí může být např. filtrování podle základních kategorií produktu nebo řetězení filtrů.

Nastavení filtrů
Část nastavení pluginu WooCommerce Product Filter

Jak to vyřešit

Toto je v podstatě „nemožné“ napsat na míru, protože náklady na vývoj by byl značné a ve srovnání s existujícími pluginy by šlo o nerentabilní částku. Je to příklad situace, kdy se vyplatí použít existující plugin. Na výběr jsou např. následující:

Filtry na webu
Výsledné filtry na webu

5. Hromadná úprava skladu a třeba i cen

V běžné instalaci WooCommerce se skladové zásoby nastavují u každého produktu zvlášť. To není moc praktické, protože chybí náhled na celý sklad.

Jak to vyřešit

Několika způsoby. Existuje oficiální plugin od WooThemes Bulk Stock Management. Použít lze také plugin původně od Vladislava Musílka, který je zdarma a umožní zobrazit všechny produkty na jedné obrazovce a nastavit u nich stav skladu a dokonce i vybrané vlastnosti. Za pozornost také stojí YITH WooCommerce Bulk Product Editing, který umožní hromadnou úpravu nejen skladu, ale také vlastností nebo cen (také u variant).

6. Vlastní karty (taby) v produktu

V detailu produktu se obvykle zobrazuje karta Další informace a případně Hodnocení. Je to ale dobré místo pro přidání dalších podobných karet a informací, ať už vkládaných ručně k produktu nebo vytvářených automaticky.

Jak to vyřešit

Pokud by šlo o přidání předem známého počtu karet a automatického zobrazování nějakého předem určeného obsahu, třeba předem připravených doporučení nebo např. informací o prodejně či provozovně, kde lze zboží vyzvednout, pak je dobré úpravu naprogramovat přímo v rámci šablony či pluginu a nechat vše pracovat automaticky.

V opačném případě, kdy předem neznáme počet karet ani jejich obsah, nebo obsah potřebujeme vkládat individuálně, je nezbytný editor pro každou takto vytvořenou kartu. Toto řešení nabízí plugin YIKES Custom Product Tabs for WooCommerce. U každého produktu si můžete přidat další karty a do nich originální obsah; ale pokaždé to musíte dělat ručně. Třeba produktové listy ke stažení.

Vlastní taby v produktu
Vlastní taby v produktu, např. soubory ke stažení

7. Schvalování uživatelů, různé ceny pro různé uživatele

Častým požadavkem B2B e-shopů je možnost prodávat zboží firemním zákazníkům až po schválení jejich registrace nebo také různým zákazníkům za různé ceny. Jde o rozlišení maloobchodního, velkoobchodního prodeje, preferování klíčových obchodních partnerů a další metody cenotvorby. Součástí zadání bývá, že

 • zákazník se zaregistruje a musí uvést své IČ nebo dokonce také DIČ (tzn. tím se filtruje firemní segment),
 • jeho registrace je ručně schválena provozovatelem a v mezidobí nesmí ještě mít možnost nakupovat,
 • jakmile je registrace schválena, je firmě přiřazena konkrétní role a často také konkrétní úroveň cen,
 • náhodný nepřihlášený zákazník na e-shopu vidí pouze minimum informací, zejména nevidí ceny.

Jak to vyřešit

Jde o komplexní zadání, kde hraje ještě roli způsob, jak se pracuje s DPH (zda jsou ceny zadány s DPH, nebo je počítá e-shop, nebo jsou synchronizovány z ekonomického systému atp). Některé úpravy se programují na míru, u některých lze použít existující plugin.

Omezení registrace na subjekty s IČ nebo DIČ bývá provedeno programovou úpravou na míru a souvisí s bodem uváděným dříve v tomto článku. Jakmile se ve WooCommerce registruje nový uživatel, automaticky smí nakupovat, má roli customer. Je potřeba tedy na klíčových bodech kontrolovat, zda byl uživatel „schválen“. Pokud nebyl, nákup mu ještě zakážeme a samozřejmě skryjeme všechny nákupní prvky a případně ještě stále ceny.

Toto bývá řešeno např. přidáním nového příznaku k roli customer, nebo sekundární rolí. Dále je potřeba připravit správci e-shopu nějaký pohodlný způsob, jak bude uživatele schvalovat. Je možné využít editor rolí, třeba User role editor nebo WPFront User Role Editor, kde se sekundární role nebo příznak nastaví.

Pokud existuje požadavek, že je pro různé uživatelské role potřeba použít různé ceny, pak se nabízí využití např. pluginu Dynamic Pricing přímo od WooThemes. Princip je stejný – definují se pravidla, pro koho a za jakých okolností se vytváří nová cena (nebo sleva).

8. Enhanced e-commerce

Jde o rozšíření Google Analytics v tom smyslu, že se sbírají data o nákupním chování uživatele. Odesílají se informace o tom, jaké produkty si uživatel prohlédl a zejména lze sledovat opuštěný nákupní košík. V kombinaci s remarketingem tak lze oslovit uživatele, kteří z e-shopu odešli a nedokončili nákup. Lze jim tedy zobrazovat reklamu s obsahem jejich košíku a výzvou k dokončení nákupu. Data lze samozřejmě ale také využít k jiným cílům, v kombinaci s teplotními mapami nebo zaznamenáním každé návštěvy do videonahrávky je možné vysledovat, kde shop klade uživatelům nějaký odpor, že se ho rozhodnou opustit.

Jak to vyřešit

V současnosti je dostupný zřejmě pouze jeden plugin, jmenuje se Enhanced Ecommerce Google Analytics Plugin for WooCommerce a je zdarma. Jakmile enhanced e-commerce nastavíte v rozhraní Google Analytics (sekce Nastavení elektronického obchodu) a provedete základní nastavení pluginu, data se začnou v GA objevovat do cca 24 hodin. Nicméně je nutné zmínit, že plugin zatím nepodporuje variantní produkty a je spíše vlaštovkou než lídrem segmentu. Je proto možné, že některé požadavky bude potřeba zpracovat programátorsky. Ale máte také možnost koupit si za 89 dolarů lepší verzi pluginu, která má více funkcí.

9. Přepínání na jinou měnu

Na některých e-shopech potřebují jejich provozovatelé, aby zákazníci měli možnost přepnout si výpočet platby na jinou měnu, např. na eura. Vytvoření jazykové verze, kde je toto přirozenou vlastností, by přitom bylo nadbytečné – lze to popsat na příkladu slovenštiny a slovenských zákazníků. České texty jsou jim srozumitelné, ale rozhodně je jim příjemnější, když mohou nakupovat v eurech a ne korunách.

Jak to vyřešit

Jen pro pořádek – pokud jde o jinou jazykovou verzi, pak je přepínání měn součástí balíku WPML nebo existuje plugin pro Polylang. Máte-li jednu jazykovou verzi (češtinu) a chcete používat více měn (koruny, eura), pak použijte plugin WooCommerce Currency Switcher nebo Woo Multi Currency. Definují se v něm kurzy mezi jednotlivými měnami pro přepočet. Pokud ovšem máte ceny pevně stanovené, abyste si vyhnuli kurzovým ztrátám, pak by vám měl pomoci plugin WooCommerce Price Based on Country. Lze v něm nastavit platební zóny (podobně jakou jsou dopravní) a podle zemí stanovit nejen měnu, ale také ceny produktů – buď přepočtem, nebo pevnými hodnotami.

10. Další běžné požadavky

V tomto článku nezmiňuji běžné požadavky, které jsou vyřešeny prostřednictvím existujících pluginů. Mezi výrobci těchto pluginů dominuje česká firma Toret.cz, která produkuje klíčové pluginy pro

 • platební brány ve WooCommerce,
 • exportní feedy pro zbožové srovnávače jako Heuréka nebo Zboží.cz (tedy většinou XML soubory s popisem produktů),
 • napojení na externí aplikace, např. Fakturoid nebo iDoklad,
 • vylepšení možností WooCommerce, např. dopravy a doručení.

Newsletter pro správce WordPressu

Jste na volné noze a staráte se o klientské weby na WordPressu? Nebo pracujete ve škole, neziskovce či firmě a dostali jste web na starost? Nikdo vás pořádně neproškolil, ale čekají od vás, že to všechno zvládnete „sami od sebe“? A vy se chcete stát skutečně úspěšným správcem WordPressu?

Pomůžeme vám, tady jste na správném místě.

Každou středu posíláme odborný newsletter pro správce WordPressu. Je o tom, jak web optimalizovat, řešit jeho problémy, provádět obtížné úkoly a udržovat ho v technické kondici. Vysvětlujeme složité pojmy nebo důležité novinky.

7 komentářů u „Těchto 10 vylepšení chce mít každý shop na WooCommerce“

 1. Super článek. Děkuji. Právě teď přemýšlím nad založením e-shopů s oblečením a nevím jestli se vyplatí investovat do krabičkoveho nebo Word Press. Co obvyklé vybírají začátečníky? Děkuji za odpověď.

  Odpovědět
  • Ahoj, nejde o to, co vybírají začátečníci. To není kritérium, WooCommerce se používá i na poloprofesionálních e-shopech. Doporučuji sestavit plán, jak bude provoz probíhat, jaké máte požadavky na software, jaký máte rozpočet, kdo se bude věnovat údržbě a rozvoji a kolik na to má času a dalších prostředků.
   WordPress a WooCommerce potřebuje pravidelnou správu, můžete si ho nastavit podle svých originálních požadavků. O krabicové řešení se starat nemusíte, ale zase nemáte tu svobodu, funkce jsou dané. Není ideální a univerzální řešení, postavte si proti sobě argumenty a fakta.

   Odpovědět

Napsat komentář